Bến xe Miền Đông tổng hợp thông tin tổng hợp về các nhà xe, tiện tích, tần suất xe chạy, giờ khỏi hành, giá vé và các thông tin liên quan khác của tuyến xe từ Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

1.  Xe khách Công ty CP đầu tư Phương Trang

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi
– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  9h00

– Giá vé giường nằm : 340,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 08 5116862 – 0904 047623

2.  Xe khách Công ty CP Bình Tâm (Quảng Ngãi)

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  12h00

– Giá vé loại 1: 340,000

– Giá vé giường nằm : 390,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 055 3831389

3.  Xe khách Công ty CP vận tải Bình Tâm

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  15h00

– Giá vé loại 1: 340,000

– Giá vé giường nằm : 390,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 08 5396948 – 08 2163589

4.  Xe khách Công ty CP vận tải tốc hành Mai Linh

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  12h00

– Giá vé giường nằm : 350,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 038323888 – 039292929

quangngai

5.  Xe khách Công ty CP vận tải Thiên Trang

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  16h00

– Giá vé loại 1: 340,000

– Giá vé giường nằm : 390,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 055 3 820 636

6.  Xe khách Công ty TNHH vận tải ô tô Chín Nghĩa

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  13h00

– Giá vé loại 1: 340,000

– Giá vé giường nằm : 390,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 055 3 825 502

7.  Xe khách Công ty TNHH vận tải ô tô Sao Vàng

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  14h00

– Giá vé loại 1: 340,000

– Giá vé giường nằm : 390,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 055 3 828 626

8.  Xe khách Công ty xe khách Miền Trung

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  liên hệ

– Giá vé loại 2: 340,000

– Giá vé loại 3: 245,000

– Giá vé giường nằm : 390,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt:055 3 835 997

 Quangngai1 quangngai2

9.  Xe khách CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN THÀNH

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  9h00

– Giá vé loại 3: 370,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 055 3822430

10.  Xe khách HTX giao thông vận tải huyện Đức Phổ

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  liên hệ

– Giá vé loại 3: 245,000

– Giá vé giường nằm: 350,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 055 859 243

11.  Xe khách HTX giao thông vận tải Quảng Ngãi

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  15h00

– Giá vé loại 1: 245,000

– Giá vé giường nằm: 350,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 055 3 823 908

12.  Xe khách HTX vận tải DV và DL Sài Gòn

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi, Đức Phổ

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi, Đức Phổ
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Đức Phổ (Quảng Ngãi) và ngược lại.
– Xuất bến:  7h40 (đi Đức Phổ), 14h (đi Quảng Ngãi)

– Giá vé loại 1: 340,000

– Giá vé loại 2: 290,000

– Giá vé loại 3: 220,000 (đi Đức Phổ), 270,000 (đi Quảng Ngãi)

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 08 38 991 602

13.  Xe khách HTX vận tải và du lịch Cửu Long

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  10h00

– Giá vé loại 1: 360,000

– Giá vé loại 2: 340,000

– Giá vé loại 3: 255,000

– Giá vé ghế nằm: 390,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 08 38 575 723

Quangngai1

14.  Xe khách HTX XKLT và DL Miền Đông

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến: Quảng Ngãi
– Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quảng Ngãi và ngược lại.
– Xuất bến:  10h00

– Giá vé loại 1: 370,000

– Giá vé loại 3: 280,000

– Giá vé ghế nằm: 420,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 08 38 455 205 – 08 8993384

Chúc Quý khách thượng lộ bình an!

Quý khách có thể xem thêm thông tin các chuyến xe từ Bến xe Miền Đông đi TP Đà Nẵng