Bến xe Miền Đông tổng hợp thông tin các chuyến xe, nhà xe, lộ trình, giờ xuất bến, giá vé và các thông tin liên quan khác của tuyến xe Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

1. Xe khách Công ty CP vận tải tốc hành Mai Linh

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  18h00

– Giá vé loại 1: 220,000

– Giá vé giường nằm: 270,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt:  38323888 – 39292929

2. Xe khách Công ty TNHH Sáu Lý

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  19h30

– Giá vé loại 1: 200,000

– Giá vé giường nằm: 260,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt:  059 3 821 300

3. Xe khách Công ty TNHH TMDV du lịch Gia Phúc

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  18h00

– Giá vé ghế nằm: 300,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt:  0983 234249

Hanoi Giap bat 2

4. Xe khách Công ty TNHH vận tải ô tô Gia Lai

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  19h00

– Giá vé loại 3: 200,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt:  059 822 550

5. Xe khách Công ty TNHH Việt Tân Phát

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  18h00 (đi Pleiku), 19h00 (Đắk Đoa)

– Giá vé loại 1: 230,000

– Giá vé ghế nằm: 300,000

– Giá vé giường nằm: 290,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt:  08 37 270 039

6. Xe khách CÔNG TY TNHH VT VÀ DL THUẬN TIẾN GIA LAI

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  9h00

– Giá vé giường nằm: 300,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt:  059 3823252

7. Xe khách DNTN Bảy Lang

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  19h00

– Giá vé ghế nằm: 270,000

– Giá vé giường nằm: 270,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt:  059 3 883 588

8. Xe khách DNTN Hồng Hải

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  18h00

– Giá vé giường nằm: 300,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 059 3 823 224

pleiku1

9. Xe khách DNTN Trường Thành

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  19h20

– Giá vé loại 1: 200,000

– Giá vé giường nằm: 270,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 059 3 716 963

10. Xe khách HTX dịch vụ và vận tải Pleiku

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  19h20

– Giá vé loại 3: 240,000

– Giá vé giường nằm: 300,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 059 3 821 324

11. Xe khách HTX vận tải DV và DL Sài Gòn

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Pleiku-Gia Lai

– Lộ trình :Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại

– Nơi xuất phát:  Bến xe Đức Long (Pleiku-Gia Lai)
– Nơi đến:  Bến xe Miền Đông
– Xuất bến:  19h20

– Giá vé loại 3: 240,000

– Giá vé giường nằm: 300,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 08 38 991 602

Chúc quý khách thượng lộ bình an!

Quý khách có thể xem thêm thông tin chuyến xe từ Bến xe Miền Đông tới Đồng Nai