Dưới đây là thông tin nhà xe, tuyến xe, giờ xuất bến, giá vé và các thông tin liên quan của tuyến xe từ Bến xe Miền Đông đi Chơn Thành, Phước Long, Lộc Ninh Bình Phước:

1.  Xe khách Công ty TNHH vận tải Thành Công

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Phước Long Bình Phước

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến:  Phước  Long Bình Phước
– Xuất bến:  5h00

– Giá vé loại 1: 80,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 0651 3 888 888

2.  Xe khách HTX vận tải huyện Phước Long

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Phước Long Bình Phước

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến:  Phước Long Bình Phước
– Xuất bến:  4h00

– Giá vé loại 1: 60,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 0651 3 778 881

binh duong 2

3.  Xe khách HTX xe khách Trung Nam

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Phước Long, Chơn Thành, Lộc Ninh Bình Phước

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến:  Phước Long, Chơn Thành, Lộc Ninh Bình Phước
– Xuất bến:  4h50 (đi Lộc Ninh), 5h00 (đi Chơn Thành), 10h00 (đi Phước Long)

– Giá vé loại 2: 70,000 (đi Phước Long)

– Giá vé loại 3: 55,000(đi Chơn Thành), 65,000 (đi Phước Long), 85,000 (đi Lộc Ninh)

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 038993631

4.  Xe khách HTX XKLT và DL Miền Đông

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Phước Long Bình Phước

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến:  Phước Long Bình Phước
– Xuất bến:  10h00

– Giá vé loại 1:,65,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 08 38 455 205 – 08 8993384

5.  Xe khách HTX vận tải Chơn Thành

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Chơn Thành Bình Phước

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến:  Chơn Thành Bình Phước
– Xuất bến:  9h50

– Giá vé loại 3: 50,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 0651 3 667 328

buonmethuot1

6.  Xe khách HTX vận tải DV và DL Sài Gòn

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Lộc Ninh Bình Phước

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến:  Lộc Ninh Bình Phước
– Xuất bến:  4h50

– Giá vé loại 3: 80,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 08 38 991 602

7.  Xe khách HTX vận tải Lộc Ninh

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Lộc Ninh Bình Phước

– Nơi xuất phát:  Bến xe Miền Đông
– Nơi đến:  Lộc Ninh Bình Phước
– Xuất bến:  10h00

– Giá vé loại 3: 80,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 0651 3 568 340

Chúc quý khách thượng lộ bình an!

Quý khách có thể xem thêm thông tin tuyến xe từ Bến xe Miền Đông đi Bình Dương