Dưới đây là những thông tin tổng hợp về các nhà xe, tiện tích, tần suất xe chạy, giờ khỏi hành, giá vé và các thông tin liên quan khác của tuyến xe từ  Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột Đăk Lăk:

1. Xe khách Công ty CP vận tải tốc hành Mai Linh

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 7h00

– Giá vé giường nằm: 250,000
– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 038323888 – 039292929

2. Xe khách Công ty CP xe khách Đắk Lắk

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 9h00

– Giá vé loại 1: 190,000
– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 0500 876 924

3. Xe khách Công ty TNHH Bắc Sơn

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 19h45

– Giá vé giường nằm: 250,000
– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 0500 3 859 999

4. Xe khách Công ty TNHH TM và VT Anh Khoa

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 19h45

– Giá vé giường nằm: 250,000
– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 05 5117211 – 050 848484

buonmethuot2

5. Xe khách Công ty TNHH vận tải tốc hành Kumho Samco

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 9h00

– Giá vé loại 1: 200,000

– Giá vé giường nằm: 250,000
– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: (84-8) 3 5112112

6. Xe khách Công ty VTHK Cao Nguyên

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 5h00

– Giá vé loại 3: 180,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 050 3 865 313

7. Xe khách Công ty xe khách Buôn Ma Thuột

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 5h00

– Giá vé loại 2: 180,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 050 876785

8. Xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÙNG

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 19h30

– Giá vé giường nằm: 220,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 0500 3665665

buonmethuot1

9. Xe khách HỢP TÁC XÃ QUANG TRUNG

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 7h30

– Giá vé loại 1: 210,000

– Giá vé giường nằm: 250,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 0914810909_Vu 05003866567

10. Xe khách HTX vận tải DV và DL Sài Gòn

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 5h00

– Giá vé loại 1: 190,000

– Giá vé loại 2: 180,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 08 38 991 602

11. Xe khách HTX vận tải huyện Lắk

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 20h00

– Giá vé loại 1: 170,000

– Giá vé loại 2: 140,000

– Giá vé ghế nằm: 220,000

– Tiện ích: Máy lạnh
– Sđt: 0500 586 070

12. Xe khách HTX XKLT và DL Đông Bắc

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 4h45

– Giá vé loại 3: 180,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 08 35 119 203

buonmethuot 3

13. Xe khách Xí nghiệp vận tải Thành Công

– Tuyến xe: Bến xe Miền Đông đi Buôn Ma Thuột

– Nơi xuất phát:  Bến xe Buôn Ma Thuột
– Nơi đến: Bến xe Miền Đông
– Lộ trình: Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) – Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông và ngược lại
– Xuất bến: 4h45

– Giá vé loại 3: 180,000

– Tiện ích: Máy lạnh

– Sđt: 050 9 544 55

Chúc Quý khách thượng lộ bình an!

Quý khách có thể xem thêm thông tin các chuyến xe từ Bến xe Miền Đông đi Quảng Ngãi