TÌM TUYẾN XE

Sơ đồ tổ chức bộ máy của Bến xe khách Mỹ Đình

1–    Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và hai Phó Giám đốc.

2-    Các phòng nghiệp vụ và bộ phận giúp việc có:

–         Phòng Kế hoạch điều độ;

–         Phòng Kế toán tài vụ;

–         Phòng Hành chính tổng hợp;

–         Bộ phận Quản lý kinh doanh nhà dịch vụ.

sơ đồ tổ chức bến xe khách Mỹ Đình

3-  Các tổ tác nghiệp:

–         Tổ Kiểm soát;

–         Tổ Kiểm soát liên thông;

–         Tổ Trật tự;

–         Tổ Bán vé;

–         Tổ Bảo vệ;

–         Tổ Dịch Vụ.

Địa chỉ bến xe khách Mỹ Đình:

Đ/C: Số 20 Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37685549