1.XE KHÁCH BÌNH AN

Tuyến đường: Sài Gòn → Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày khởi hành: 03-12-2016
Giờ xuất phát: 10:00
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến Xe Bình Châu
Địa chỉ điểm đến: Quốc Lộ 55, Xã Bình Châu – Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 70.000/người
tel:0918.638.111

Xe Bình An - VeXeRe.com
2.XE KHÁCH LAN THANH
Tuyến đường: Sài Gòn → Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày khởi hành: 03-12-2016
Giờ xuất phát: 08:00
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến Xe Xuyên Mộc
Địa chỉ điểm đến: QL 55, Xã Phước Thuận – Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Giờ đến: 10:30
Giá vé: 65.000/người
tel:0913.829.571
3.XE KHÁCH MINH TRANG

Tuyến đường: Sài Gòn → Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày khởi hành: 03-12-2016
Giờ xuất phát: 10:00
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến Xe Xuyên Mộc
Địa chỉ điểm đến: QL 55, Xã Phước Thuận – Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Giờ đến: 12:30
Giá vé: 60.000/người
tel:0913.777.078
4.XE KHÁCH THANH PHONG
Tuyến đường: Sài Gòn → Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày khởi hành: 03-12-2016
Giờ xuất phát: 06:00
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến Xe Bình Châu
Địa chỉ điểm đến: Quốc Lộ 55, Xã Bình Châu – Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Giờ đến: 09:00
Giá vé: 60.000/người
tel:0902.901.955
5.XE KHÁCH HIẾN HẠNH

Tuyến đường: Sài Gòn → Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày khởi hành: 03-12-2016
Giờ xuất phát: 12:10
Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Địa chỉ xuất phát: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đích đến: Bến Xe Xuyên Mộc
Địa chỉ điểm đến: QL 55, Xã Phước Thuận – Xuyên Mộc – Bà Rịa-Vũng Tàu
Giờ đến: 15:10
Giá vé: 65.000/người
tel:0918 155 386

CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN