1. HTX VẬN TẢI BÙ ĐỐP

Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Đích đến: Bù Đốp
Giờ xuất phát: 10.50
Giờ đến: 17.00
Giá vé:95.000Đ/người(Loại3)

Phone:06513557134

Kết quả hình ảnh cho HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

2.HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Đích đến: Bù Đốp
Giờ xuất phát: 4.10
Giờ đến: 10.00
Giá vé:100.000Đ/người(Loại3)

Phone:0838991602

Kết quả hình ảnh cho HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

3.HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Đích đến: Bù Đốp
Giờ xuất phát: 4.10
Giờ đến: 10.00
Giá vé:100.000Đ/người(Loại3)

Phone:38993631

Kết quả hình ảnh cho HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

4. HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Xuất phát: Bến xe Miền Đông
Đích đến: Bù Đốp
Giờ xuất phát: 4.10
Giờ đến: 10.00
Giá vé:100.000Đ/người(Loại1)

Phone:0838455205

Kết quả hình ảnh cho HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG